Gravsten og mindesten


Valg af gravsten

Der opstår mange følelser og tanker, når man skal vælge en gravsten, herunder en urnesten, som mindesten til en kirkegård eller en gravplads. De færreste har gjort sig egentlige overvejelser i forbindelse med valg af gravsten. Samtidig er det vanskeligt at bevare overblikket over de mange muligheder, når man er midt i en svær tid.


Materiale, dekoration og inskription til gravsten

Det kan være en fordel for mange at starte med en tur på en kirkegård for at kigge på gravsten. Det kan give en vis ro og klarhed, men også inspiration, når man ser, hvad andre har valgt at gøre. Derpå kan man blive bedre klædt på til at modtage rådgivning og til at gå ind i en dialog om valg af materiale, dekoration og inskription.

Den rette rådgivning og vejledning er væsentligt for det færdige resultat. En gravsten skal stå på gravstedet i mange år.

Tryghed hele vejen fra idé til levering på kirkegården

Vi tilbyder tryghed ved udførelse af gravsten lige fra idé til levering. Vi kan tilbyde at vise en tegning af sten og inskription inden tilhugning. Vi udfører naturligvis alt arbejdet på vores eget værksted, ligesom vi samarbejder tæt med både kirkegårde og bedemænd.

Vi leverer og opstiller naturligvis gravsten på alle kirkegårde og gravpladser.

Stentyper

Schannong stenhuggeri har igennen mange år haft dialog med kunder, som gør, at virksomheden har opnået en stor erfaring ved valg og udformning af stenen.

Stenhuggeriet udfører alle typer gravstene: fra enkle gravsten til individuelle løsninger. Den meningsfulde mindesten bærer et personligt præg.

I vores udstilling har vi et stort udvalg af stentyper, hvilket giver et godt indtryk af de mange muligheder Schannong stenhuggeri yder rådgivning om:

  • Stenstørrelse
  • Farvevalg mellem sten og skrift
  • Opsætning af inskriptioner
  • Skriftypernes anvendelse i forhold til stentype
  • Tilpasning til gravsted
  • Kendskab til kirkegådens servitutter m.m

Inskription

Den meningsfulde mindesten bærer et personligt præg.

Ved inskription findes der et bredt udvalg af skrifttyper, og til hjælp fremvises skriftprøver, både udført på sten og som tegninger.

Af hensyn til hvilken bogstavstype der vil være passende til stenen og det sted den anbringes, kan stenhuggeriet (ligeledes) fremvise billeder af stene som de vil tage sig ud, når de bliver opsat på et gravsted.

Natursten er ikke velegnet til gengivelse i billedform, da struktur og farve er unik for hver enkelt stentype. Hugning og slibning af stenen, sammenholdt med et stort udvalg af skrifttyper og dekorationer, gør det svært i billedform at give et realistisk billede af de mange valgmuligheder.

Ved hjælp og rådgivning sikrer man det rette forhold mellem inskription og sten, således at helhedsindtrykket bliver noget man for fremtiden kan glæde sig over.

Dekorationer

Gennem rådgivning og dialog er det muligt at finde en smuk og meningsfyldt løsning til hver enkelt mindesten.

Ønsker man dekorationer på gravstenen, kan man udover tekst, vælge udsmykning på stenen ved brug af symboler som relaterer til erhverv, virke eller anden form for symbolsk betydning.

Schannong Stenhuggeri udfører dekorationer efter foretegning eller udfra bestemte ønsker eller ideer.

Dekorationer findes ligeledes i udstillingen, som kan besøges alle ugens hverdage.

Kontakt os